De personeelsbehoefte stuurt
de personeelsplanning aan

Der Personalbedarf

Hoe nauwkeuriger u uw personeelsbehoefte kent, des te preciezer kunt u op korte termijn op fluctuaties reageren. Een betrouwbare prognose van de personeelsbehoefte is echter alleen mogelijk, als alle bedrijfs- en branchespecifieke factoren bekend zijn en deze naar waarde en belang in de analyse meetellen.

Afhankelijk van de onderneming en de branche kan de personeelsbehoefte gedurende zeer korte intervallen variëren, bijvoorbeeld, door de late aankomst van vliegtuigen of een plotselinge stroom van telefoongesprekken in het callcenter. Deze schommelingen kunnen met een professionele personeelsplanning worden gecompenseerd en de kosten kunnen overzichtelijk worden gehouden.

Hoeveel werk er in uw bedrijf zal voordoen, wordt berekend op basis van alle bedrijfsgerelateerde factoren en prognoses in combinatie met historische gegevens. Dit kunnen ordervolumes uit een ERP-systeem zijn, gerealiseerde omzetten of het aantal klanten van een supermarkt, gesprekken van een callcenter of de bezettingsgraad in het ziekenhuis. De berekening van de behoefte, geschiedt zelfs bij veranderingen zijn op korte termijn, gemakkelijk met een druk op de knop.

 

 

Prognoses verbeteren – kosten verder optimaliseren

Bij de berekening is het raadzaam om de personeelsbehoefte voor een zo kort mogelijke periode te berekenen. Deze prognose vormt dan de basis voor de behoefte-georiënteerde planning. Het voorspelde werkvolume wordt voortdurend aangepast op de werkelijke werkdruk en het aantal gewerkte uren. Hieruit ontstaat een zeker "zelfcorrigerend effect" van het systeem. De voorspellingen zijn altijd nauwkeurig en de vraag kan nog preciezer worden berekend.

Voor een grondige berekening van uw behoefte aan personeel is de productiviteit of de prestatie-indicator een tweede, zeer bepalende factor. Door de combinatie van de verwachte productiviteit en daadwerkelijk gewerkte uren ontstaat na verloop van tijd een steeds beter afgestemd schaalbaar systeem voor de berekening van de personeelsbehoefte.

 

 

 

 

Contact

Allegion N.V.

Pontbeekstraat 2
B-1702 Groot Bijgaarden

Telefoon: +32 2 5830999
Telefax: +32 2 5829252
E-mail: sales.be@allegion.com

Interflex/Allegion
Newsletter

U kan zich gratis inschrijven op onze nieuwsbrief,

zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws van

ons bedrijf en onze producten.