Toegangscontrole op maat

 

Zutrittskontrolle - Sicherheitslösungen nach Maß

Onze beveiligingsconcepten zijn zeer efficiënt, want we combineren alle elementen van een betrouwbare toegangscontrole met elkaar.

Dit resulteert in op maat gemaakte oplossingen voor moderne bedrijfsstructuren en beveiligingseisen. Met het toegangscontrole systeem van Interflex/Allegion beschikt u op elk gewenst moment over een grote flexibiliteit binnen uw onderneming.


Voor uw toegangscontrole, biedt Interflex:

 • Contactloze leesmethoden
 • Robuuste en duurzame componenten
 • Kleuren touch screen displays
 • Eenvoudige bediening
 • Intuïtieve interface voor het beheer en de productie van badges
 • Eén badge voor vele doeleinden (tijd, toegang, kantine, enz.)
 • Flexibiliteit dankzij open systeemparameters
 • Modern en tijdloos design
 • Hoogwaardig vakmanschap
 • Geschiktheid voor de interface
 • Interactieve terminalinterface
 • Oplossingen voor gebruik binnen en buiten
 • Gemaakt in Duitsland
 • Toegangscontrole voor veiligheidskritieke industrieën

 

Beveiligingsoplossingen systematisch opbouwen

Wij ontwikkelen voor u op maat gemaakte beveiligingsoplossingen. In een klantspecifieke analyse bepalen we alle vereiste functies, waarbij rekening wordt gehouden met alle veiligheid- en beveiligingsaspecten. Wij passen het toegangscontrolesysteem zorgvuldig aan op de ondernemingsstructuur en de bijzondere aspecten hiervan.

Dit omvat ook de permanente implementatie van uw ondernemingsdoelstellingen op het gebied van beveiliging op lange termijn. De basisfuncties van toegangscontrole kunnen onder andere worden uitgebreid met de volgende componenten: Veiligheidsmanagementsystemen, bezoekersbeheer, videobewaking, mechanische offline-terminals met gegevens uit het online-systeem en biometrische herkenning. Dit maakt de toegangscontrole volledig en transparant voor u.

 

Onze toegangscontrole software groeit met uw wensen mee

Toegangscontrole oplossingen van Interflex/Allegion zijn geavanceerd, holistisch en zeer flexibel. Dit betekent voor u: een duurzame veiligheid voor uw bedrijf en bescherming van uw investering. Onze productversies zijn altijd compatibel. Hierdoor kunnen ze dynamisch worden geïntegreerd in bestaande installatie-elementen en beveiligingssystemen. De software van Interflex/Allegion is in staat mee te groeien met de behoeften en vereisten van uw bedrijf: dat zorgt voor efficiëntie. Daarom bouwen we aan duurzame relaties – ongeacht de branche en de omvang van de onderneming: 
 

 • Beveiliging van kleine en middelgrote bedrijven
 • Bedrijfsoplossingen met verschillende veiligheidsniveaus
 • Complexe veiligheid voor organisaties in o.a. de gezondheidszorg, research & ontwikkeling, productie, publieke sector, enz.

 

 

 

Eenvoudige toegangscontrole -
minder complexiteit

Zutrittskontrolle - Lösungskonzepte systematisch aufbauen

Behoud overzicht op de toegangsrechten

Het beheer van toegangsrechten voor iedereen, of het nu gaat om werknemers, bezoekers of medewerkers van externe bedrijven, kan, naar gelang de grootte van het bedrijf en het aantal betrokken locaties, zeer complex zijn. Elke nieuwe werknemer moet, afhankelijk van zijn of haar organisatorische eenheid en functie, de overeenkomstige individuele toegangsvoorschriften (wanneer, waar, hoe lang geldig) voor dit gebied toegewezen krijgen. Als de werknemer van functie verandert binnen het bedrijf of het bedrijf verlaat, moeten de toegangsautorisaties opnieuw worden aangepast - en dit moet over de locaties heen gebeuren en goed worden gedocumenteerd in termen van IT en informatiebeveiliging. Dit veroorzaakt niet alleen administratieve rompslomp, maar vereist ook een alomvattend beveiligingsconcept met gedeeltelijk of volledig geautomatiseerde administratieve processen (zogenaamde "workflows"). Een goed toegangscontrolesysteem maakt dit alles een stuk makkelijker. 

Automatiseer de toegangscontrole en vereenvoudig het beheer

Met het Interflex toegangscontrole softwaresysteem IF-6040 kunt u snel en eenvoudig toegangsautorisaties aanmaken en deze automatisch beheren. In plaats van toegangsrechten toe te kennen aan elke individuele werknemer, maakt u voor uw bedrijf gebruikersgroepen aan, zoals afdelingen en organisatie-eenheden, die op hun beurt specifieke rechtenprofielen krijgen toegewezen. Alle werknemers kunnen organisatorisch aan specifieke gebruikersgroepen worden toegewezen. De afzonderlijke rechtenprofielen, met inbegrip van alle opgeslagen uitzonderingen, beperkingen en locatiegebonden toegangsrechten, worden automatisch toegepast op de toegewezen werknemers of "geërfd". Als werknemers binnen het bedrijf van plaats of organisatie-eenheid veranderen - en dus van gebruikersgroep - worden de afzonderlijk opgeslagen toegangsbevoegdheden op hen toegepast. Dit is een voordeel omdat de vaak individuele administratie van rechten aanzienlijk kan worden beperkt, vooral in grote en complexe bedrijfsstructuren met veel werknemers.

 

Toegangsrechten op aanvraag en employee self service

Het centrale, bedrijfsbrede beheer van toegangsrechten vereenvoudigt complexe bedrijfsprocessen. Vaak is het echter nodig dat werknemers zelfstandig individuele toegangsrechten voor een bepaalde periode of locatie kunnen aanvragen. Met "EasyWorkflow voor toegangsautorisaties" kunnen uw medewerkers hun eigen of nieuwe toegangsrechten toekennen, beheren en bestaande rechten inzien.

De workflows zijn geïntegreerd in het toegangscontrolesysteem van de IF-6040 en kunnen worden bediend via een gebruiksvriendelijke interface - zelfs via mobiele toestellen. Als een werknemer nieuwe toegangsrechten aanvraagt, regelt een opgeslagen proces in meerdere fasen de noodzakelijke stappen tot aan de goedkeuring via supervisors en/of veiligheidsfunctionarissen. Bovendien zijn de aangevraagde toegangsrechten beperkt in de tijd, zodat een werknemer niet een onbeperkt aantal toegangsrechten kan accumuleren. Indien een aangevraagde of goedgekeurde toegangsmachtiging is vervallen, heeft de werknemer de mogelijkheid om reeds toegekende machtigingen te laten verlengen door in het belang van de gegevenseconomie een wijzigingsverzoek in te dienen. Met deze gedecentraliseerde workflow kan de administratieve rompslomp aan de bedrijfszijde verder worden verminderd en de persoonlijke verantwoordelijkheid van de werknemers extra worden versterkt.

 

Nieuw: Eenvoudig beheer van groepsrechten - via "Manager Self-Service" (MSS)

Als een manager toegangsrechten voor werknemers aanvraagt, kost dat, afhankelijk van de grootte van het team, tijd en administratieve rompslomp. Tot nu toe moesten aanvragen individueel worden ingediend. Met de "Self-Service"-gebruikersinterface wordt dit proces nu aanzienlijk vereenvoudigd. Meerdere personen, groepen, organisatorische eenheden alsook meerdere toegangselementen kunnen nu in slechts één handeling worden toegewezen. Of de toewijzing van toegangsrechten met of zonder een workflowproces geschiedt, hangt af van de wijze waarop de toewijzingsbevoegdheid van de managers is gedefinieerd. 

 

Kenmerken:

 • Gedecentraliseerd proces voor toegangsvergunningen
 • Individuele toelatingsstructuur met plaatsvervangende regelgeving
 • Vergunningsprocedure in meerdere fasen die voldoet aan de voorschriften
 • Automatische toekenning van toegangsrechten na goedkeuring


Voordelen in een oogopslag:

 • Versterkte persoonlijke verantwoordelijkheid van werknemers via employee self -service
 • Eenvoudige, intuïtieve bediening, ook op mobiele toestellen
 • Flexibele structurering en toewijzing van rechten
 • Tijdelijke beperking van toegangsbevoegdheden in de self service
 • Compliance-conforme toewijzing en documentatie van toegangsbevoegdheden (wie, wanneer, waarom)

 

Met de mogelijkheden van het IF-6040 softwaresysteem krijgen bedrijven een toepassing voor allesomvattende beveiligingsconcepten, waarmee toegangsautorisaties en de bijbehorende processen eenvoudig, gedeeltelijk/geheel geautomatiseerd en conform de compliance-voorschriften kunnen worden beheerd.

 

 

Toegang via tafel-lezer IF-73: eenvoudig lezen en schrijven op badges! 
 

IF-73

Met de IF-73 brengt Interflex een nieuwe tafellezer met een aantrekkelijk design op de markt.

De nieuwe IF-73 tafellezer is bijzonder flexibel: naast toepassingen in prestigieuze ruimten zoals de receptie, kan de lezer ook worden gebruikt voor de identificatie van werknemers bij geselecteerde machines of werkstations.

De IF-73 maakt gebruik van de huidige technologieën voor toegangscontrole, zoals USB-C, en zendt ook visuele en akoestische signalen zodra de gegevens van het geplaatste medium zijn gelezen. De desktopversie is beschikbaar in de RFID-technologieën MIFARE Classic, MIFARE DESFire, alsook LEGIC prime of LEGIC advant.

Toegang via smartphone

 

Heeft u verschillende sleutels, badges of chips om deuren te openen? Als ze verloren gaan, moeten ze dan tegen hoge kosten worden vervangen?

Dit behoort nu tot het verleden. In de toekomst kan iedereen met een smartphone alle deuren openen die door een Interflex-toegangscontrolesysteem worden gecontroleerd. Gewoon de app downloaden en registreren, en klaar!

 

 

 

 

Contact

Allegion N.V.

Pontbeekstraat 2
B-1702 Groot Bijgaarden

Telefoon: +32 2 5830999
Telefax: +32 2 5829252
E-mail: sales.be@allegion.com

Interflex/Allegion
Newsletter

U kan zich gratis inschrijven op onze nieuwsbrief,

zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws van

ons bedrijf en onze producten.